Strefa klienta

W tym miejscu naszej witryny znajdziecie Państwo wiele praktycznych  informacji dotyczących problematyki podatkowo – księgowej oraz spraw związanych z działalnością gospodarczą.

Urząd Skarbowy w Olkuszu

ul. Budowlanych 2, 32-300 Olkusz

Telefon

(0-32) 645 02 20

(0-32) 645 02 30

(0-32) 645 02 40

FAX (0-32) 641-38-14

Zasięg działania
gminy: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

Konta:

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
Rachunek: 84 1010 1270 0029 9022 2700 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
Rachunek: 93 1010 1270 0029 9022 2100 0000

podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
Rachunek: 43 1010 1270 0029 9022 2200 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych
Rachunek: 90 1010 1270 0029 9022 2300 0000

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

ZUS Inspektorat w Olkuszu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)

Al. 1000- lecia 11, 32-300 Olkusz

 

 Telefony Tel.: (32) 649-12-05 do 06Tel.: (32) 649-12-10 do 11

Tel.: (32) 645-42-20

Fax.: (32) 649-12-15 wew.322

Kierownik InspektoratuEwa Matyszkowicz Tel.: (32) 647-85-90
 Informacja o godzinach  urzędowania  Od poniedziałku do piątku w godzinachod 7.00 – 15.00

 

 Informacja o godzinach przyjęć klientów  Poniedziałek:   od 8.00 – 17.00Wtorek-piątek: od 8.00 – 15.00
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków Kierownik Inspektoratu lub z-ca kierownika Inspektoratu  codziennie w godzinach 10.00 – 14.00
Zasięg terytorialny Miasto: BukownoGminy: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż

 

Strona Ministerstwa Finansów

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

 

Strona Głównego Urzędu Statystycznego

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus 

 

Strona Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej CEIDG

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

 

Strona na której można potwierdzić nr VAT kontrahenta zagranicznego

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/  

 

Strona ZUS

http://www.zus.pl/  

 

Strona PFRON

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/   

 

Strona Państwowej Inspekcji Pracy

http://www.pip.gov.pl/   

 

Strona Urzędu Pracy w Olkuszu

http://www.pup-olkusz.pl/