Usługi księgowo-podatkowe

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji skarbowych i ZUS,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • obsługa kadrowo – płacowa,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
 • weryfikacja poprawności ewidencji księgowych.

Zapraszamy do współpracy!