Zwrot VAT’u z zagranicy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasze Biuro Rachunkowe uruchomiło nową usługę – przygotowywanie wniosków o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej.

Usługa VAT-REF polega na przygotowaniu i przesłaniu wniosku za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego do zagranicznego urzędu skarbowego w celi otrzymania zwrotu zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej podatku VAT (np: we Włoszech podatku IVA, dla Niemiec MWST, dla Francji TVA).

Procedura ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej przebiega za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Składa się elektroniczny wniosek VAT-REF wraz ze skanami wszystkich dokumentów, z których wnioskujemy  o zwrot podatku VAT.

W ramach niniejszej usługi dla naszych Klientów proponujemy kompleksową obsługę wraz z pełnym przygotowaniem dokumentacji:

 • skanowanie dokumentów zakupu w innym kraju UE,
 • odpowiednie opisanie dokonanego zakupu za pomocą międzynarodowych kodów Rady Europy,
 • przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF w odpowiednim terminie oraz przesłanie go do właściwego urzędu skarbowego,
 • monitorowanie rozpatrywania wniosku, składanie dodatkowych wyjaśnień oraz skanów dokumentów,
 • koszty przesyłek pocztowych oraz tłumaczeń zwykłych w cenie usługi.

Wstępnej wyceny usługi dokonujemy na podstawie przesłanych kopii dokumentów.

W większości przypadków usługa może być realizowana dla firm na terenie całej Polski, gdyż wymiana danych następuje elektronicznie, jedynie dokumenty (faktury, paragony )  oraz pełnomocnictwo przesyłane jest pocztą tradycyjną (lub kurierem).

Zwrot VAT dotyczy wszystkich zakupów (wydatków) dokonywanych w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Każdy z krajów członkowskich UE posiad własne regulacje za co zwracany jest podatek VAT.

Najczęściej zwrot VAT dotyczy:

 • zakupu paliwa, opłat drogowych, parkingów,
 • napraw samochodów, zakupu części zamiennych i akcesoriów samochodowych,
 • kosztów noclegów i posiłków,
 • wynajmu środków transportu,
 • żywności, napojów, usług restauracyjnych,
 • opłat za wstęp na targi i wystawy,
 • wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne,
 • innych.

Wydatki powinny być udokumentowane fakturą VAT z pełnymi danymi polskiej firmy ( w tym numer VAT-UE).

W niektórych krajach możliwy jest również zwrot VAT na podstawie posiadanych paragonów. Dotyczy to zwłaszcza zakupu paliwa, opłat drogowych, parkingów oraz zakupów dokonywanych na stacjach paliw.

Termin na złożenie wniosku – do 30 września roku następującego, po roku, w którym dokonano zakupów. Istnieje możliwość składania wniosku raz w roku, raz na pół roku, raz na kwartał.

O zwrot VAT może wystąpić każda firma – bez względu na branżę w której działa- pod warunkiem, że spełnia następujące warunki:

 • jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce,
 • dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce (lub stosuje proporcję w rozliczeniu VAT w Polsce),
 • nie posiada siedziby w kraju zwrotu,
 • nie posiada numeru NIP w kraju zwrotu – czyli nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w kraju zwrotu,
 • poniosła wydatki w innym kraju zwrotu – związane z działalnością gospodarczą.

WAŻNE: status czynnego płatnika VAT w Polsce musi być nadany przed datą pierwszego zakupu za granicą.

W celu wystąpienia o zwrot  podatku VAT zapłaconego w innym kraju  Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem, niezbędne są :

 1. Dokumenty formalne firmy(scany) występującej o zwrot VAT:
  • aktualny wpis do CEiDG lub KRS,
  • zaświadczenie REGON,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru VAT lub statusie czynnego podatnika VAT ( druk VAT5).
 2. Dane rachunku bankowego , na który dokonany ma być zwrot VAT:
  • pełna nazwa rachunku bankowego wraz z numerem IBAN oraz walutą w jakiej prowadzony jest rachunek.
  • rachunek bankowy musi być zgłoszony w urzędzie skarbowym.
 3. Ogólne informacje (wartości zbliżone, poglądowe) dotyczące:
  • kwoty zwrotu VAT,
  • nazwy państw zwrotu,
  • ilości faktur i paragonów,
  • przedmiocie zwrotu.

Powyższe dane będą podstawą do wyceny usługi polegającej na sporządzeniu wniosku o zwrot VAT.

Koszt usługi to:  5% zwrotu, przy zwrotach na podstawie faktur,

 • ale nie mniej niż: 350,00 zł brutto (od 1 do 6 dokumentów)
 • 450,00 zł brutto (od 7 do 20 dokumentów),
 •  450,00 zł brutto+10,00 zł za każdy kolejny dokument   (od 21 do 50 dokumentów)

lub:  10% zwrotu przy zwrotach na podstawie paragonów.

 • ale nie mniej niż: 350,00 zł brutto (od 1 do 6 dokumentów)
 • 450,00 zł brutto (od 7 do 20 dokumentów),
 • 450,00 zł brutto+10,00 zł za każdy kolejny dokument   (od 21 do 50 dokumentów)

Jeżeli kwota VAT do zwrotu z jednego, lub kilku krajów, jest dostatecznie duża, a kwota do zwrotu VAT z pozostałych krajów jest bardzo mała, wynagrodzenie za zwrot VAT z tych pozostałych krajów jest często znacznie niższe od minimalnej stawki.

Aby uzyskać więcej informacji oraz szczegółów współpracy, zapraszam do niezobowiązującej rozmowy:

Agnieszka Boroń tel. 694-722-532. 

Ponadto można się z nami kontaktować poprzez formularz kontaktowy.